Loon en pensioen

Heeft u..

 • Een advocaat nodig voor uw ontslag zaak?
 • Een arbeidsrechterlijk conflict?
 • Een vraag over een loonvordering?
 • Juridische hulp nodig als werkgever?

Omnius helpt u verder!

arbeidsrecht intakebalie arbeidsrecht whatsapp

Loon en pensioen

Werknemers hebben recht op loon. Loon komt in verschillende vormen voor:

 • In natura
 • In geld

Loon is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Zonder loon is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. In welke vorm en hoe hoog het loon is, wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Vakantiegeld en bepaalde toeslagen zijn ook loon. Onkostenvergoedingen zijn geen loon, voor zover deze daadwerkelijk onkosten betreffen.

Hoogte van het loon

De hoogte van het loon wordt door de werknemer en werkgever bepaald. Partijen zijn grotendeels vrij de hoogte van het loon te bepalen. Wel moet rekening gehouden worden met het minimumloon en eventuele eisen uit een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Loonvordering

Soms betaalt de werkgever het loon niet, of (structureel) niet op tijd. Dit is vervelend voor de werknemer. Als de werkgever niet betaalt kan de werknemer een loonvordering instellen. De werknemer heeft dan recht op een verhoging en wettelijke rente.

Werknemers hebben tevens recht op doorbetaling van het loon tijdens ziekte.

Pensioen

Werkgevers kunnen ten behoeve van hun werknemers een pensioenvoorziening aanleggen. Op die manier hebben de werknemers inkomsten nadat zij met pensioen zijn gegaan. Werkgevers zijn in beginsel niet verplicht een pensioenregeling te treffen. Dit is anders wanneer het gaat om een verplichte bedrijfstakpensioenregeling. Ook wanneer één werknemer in het bedrijf wel gebruik maakt van een pensioenregeling, hebben ook de andere werknemers recht op een pensioenvoorziening.

Pensioen is vaak onderwerp van een juridisch geschil. De advocaten van Omnius hebben ruime ervaring met:

 • De uitlegging van de pensioenovereenkomst
 • Dwaling
 • Gelijke behandeling (tussen vrouwen en mannen)
 • Premie
 • Indexering
 • Pensioenleeftijd
 • Tekorten
 • Wijziging pensioenregeling
 • Aansprakelijkheidstelling bestuurder rechtspersoon (werkgever)
 • Eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst